Flowers Arrangements

“Natutuhan ko Kung Paano Tratuhin nang Maayos ang mga Tao” |…


“Natutuhan ko Kung Paano Tratuhin nang Maayos ang mga Tao” | Tagalog Christian Testimony Video

Matapos makaranas ng paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos, napagtanto niya ang kanyang mapagmataas nat napakasamang disposisyon, at nakita niya ang nararapat isagawa para matrato nang maayos ang mga tao. Sa huli, napagtanto niyang ang tanging paraan para tratuhin nang patas ang mga tao at sa paraang kapaki-pakinabang sa kanila ay tratuhin sila nang ayon sa mga prinsipyo ng katotohanan. #Paghuhukom


Tags

Leave a Reply

Close